پذیرش شریک تجاری


پذیرش شریک تجاری

(9 امتیاز)

اطلاعیه توسعه نمایندگی و شعب :

گروه شرکتهای برهان سیستم با توجه به افزایش تقاضای راهکارهای خود در نقاط مختلف و در راستای اهداف استراتژیک توسعه بازارهدف خود در نقاط مختلف کشور اقدام به پذیرش شرکای تجاری بر اساس مدل زیر نموده است :

 

نقشه راه توسعه شرکای تجاری گروه برهان :

متقاضیان در مدلهای زیر قادر به همکاری با گروه برهان می باشند :

  • سطح 1 : توسعه شریک تجاری به عنوان نماینده فروش :

در این گام واجدین شرایط اقدام به امضای تفاهمنامه همکاری در زمینه توسعه بازار می نمایند.

  • سطح 2 : توسعه شریک تجاری به عنوان نماینده فروش و پیاده سازی راهکارهای استاندارد(برنا) :

در این گام واجدین شرایط اقدام به امضای تفاهمنامه همکاری در زمینه استقرارراهکار پس از دوره آموزشی   متناسب خواهند نمود .

  • سطح 3 : توسعه شریک تجاری به عنوان نماینده فروش و پیاده سازی راهکارهای فرآیند محور بخش خصوصی و دولتی (نقدی به تعهدی) :

شرکای تجاری پس از اثبات توانمندی گام 1 و 2 قادر به ارتقاء به سطح 3 با معیارهای ارزیابی فنی و کیفی مورد نظر گروه می باشند.با توجه به تخصصهای خاص در محصولات فرآیند محور در بخشهای خصوصی و دولتی تنها نمایندگانی قادر به ارتقاء به این سطح را دارند که علاوه بر موفقیت در سطح 1 و 2 اقدام به شرکت در دوره های پیش بینی شده در زمینه راهکارهای فرآیند محور سازمانهای متوسط و بزرگ  و موفقیت درآزمونهای آن را دارند.که شرایط و دوره های آن پیش بینی شده است .

  • سطح 4 : شریک تجاری به عنوان نماینده فروش و پیاده سازی راهکارهای مدیریت منابع سازمان (ERP) :

شرکای تجاری جهت اجرای راهکارهای مدیریت منابع سازمان دو گام پیش نیاز را سپری خواهند نمود :

1-     شرکت در یک پروژه مشترک با تیم ستاد مرکزی برهان

2-     اخذ گواهینامه های خاص این راهکارها

  • سطح 5 : شریک تجاری به عنوان نماینده فروش و پیاده سازی راهکارهای خاص بازارهای بین المللی :

بازار هدف این حوزه محصولات محدود به شرکتهایی می باشد که دارای شرکاء خارجی دارند و یا در تعاملات تامین مالی بین المللی نیاز به فرمتها و استانداردهای بین المللی در قالب استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) می باشند و پیش نیاز همکاری در این لایه برای شرکاء تجاری مطابق سطح

 

  • سطح 6 : شعب انحصاری :

نمایندگانی که در سطوح فوق با ارزیابی های مشخص ستاد مرکزی برهان از لحاظ پارامترهایی مانند پروژه های موفق ، حجم کار در دست، گواهینامه های اخذ شده در راهکارهای سطوح قبل و میزان همبستگی در اجرای استانداردهای کمی و کیفی ستاد ، موفق باشند قابلیت ارتقاء به این سطح را خواهند داشت که در این سطح اجرای کلیه  استانداردهای نظارتی گروه در حوزه انحصار مورد نظر به عهده شریک تجاری می باشد و قسمتی از وظایف فنی ستاد نیز قابل انتقال به شعبه انحصاری خواهد بود.

 

 

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید