مدیریت منابع


نرم افزار مدیریت منابع

مدیریت منابع سازمان منجر به ایجاد فعالیت‌هایی می‌شود که منتج به انجام شدن به موقع و صحیح کارها می‌شود. از آنجایی که منابع هر سازمان محدود است، تخصیص این منابع در جهت پیشبرد اهداف سازمان، اصلی‌ترین وظیفه‌ای است که مدیریت بر عهده دارد. مدیریت صحیح، در نهایت منجر به افزایش کارایی می‌شود و سازمان را در جهت دستیابی به سود بالاتر و تأمین نظر صاحبان سهام یاری می‌کند.


 ویژگی های نرم افزار

اطلاعات پایه

 • تعریف سایت از جمله سایت‌های فروش، لجستیک، تولید، خدمات و مالی.
 • تعریف ارتباطات بین سایت‌های مختلف. برای مثال تعیین سایت لجستیک به عنوان تأمین‌کننده محصولات قابل فروش برای سایت فروش، یا تعیین سایت تدارکات به عنوان تأمین‌کننده کسری‌های سایت لجستیک.
 • تعریف مراکز هزینه از قبیل تولیدی، خدماتی، تشکیلاتی و فروش.
 • تعریف تقویم با امکان اضافه کردن تعطیلات رسمی و سازمانی.
 • تعریف انواع شیفت‌های کاری (ثابت و گردشی)، ساعت شروع و پایان هر شیفت، استراحت‌های هر شیفت و شیفت‌های کاری هر ماه.
 • تعریف مراکز فعالیت و ارتباط آن با تقویم و شیفت کاری.
 • تعریف ماشین‌آلات و اختصاص تقویم و شیفت خاص هر ماشین.
 • تعریف روش‌های ساخت با امکان تعیین ضایعات هر عمل، مدت زمان لازم، ارتباط با BOM و ارتباط بین فعالیت‌ها.
 • تعریف BOM با امکان تعریف فرمولاسیون‌های مختلف، کالاهای مشترک و کالاهای فرعی.
 • تعریف فعالیت‌ها و تخصیص مهارت‌ها، ماشین‌آلات، مواد مصرفی و ابزارآلات مورد نیاز هر فعالیت.
 • تعریف نوع ماشین با امکان تعریف ماشین‌آلات متفاوت از روی نوع ماشین.
 • تعریف کلاس محصول و کلاس مواد اولیه.
 • تعریف نوع عملیات ماشین با قابلیت ایجاد روش ساخت از روی عملیات ماشین.
 • تعریف مهارت‌ها، تیم‌های کاری و گروه‌بندی فعالیت‌ها.

فروش

 • برنامه‌ریزی برای بازاریابی و پیش‌بینی فروش سالانه.
 • محاسبه بودجه فروش، زمان‌بندی تحویل و کسری کالا.
 • صدور حواله‌های فروش و درخواست‌های تولید به صورت خودکار.

لجستیک

 • برنامه‌ریزی درخواست‌های کالا و خدمات از انبار.
 • محاسبه میزان کالای مورد نیاز، خدمات مورد نیاز، موجودی‌های پای کار، انتقال بین انبارها، کسری موجودی، درخواست‌های انتقال و درخواست تأمین کالا و خدمات مورد نیاز.

تولید

 • فراخوانی درخواست‌های تولید و موجودی‌های نیمه‌ساخته.
 • محاسبه ظرفیت ماشین‌آلات، مراکز فعالیت و مراکز هزینه.
 • برنامه‌ریزی مواد و نیروی انسانی.
 • صدور دستور تولید، درخواست دریافت مواد و نیمه‌ساخته از انبار، برگ درخواست دریافت محصول از واحد تولید.
 • صدور درخواست‌های تولید برای سایت‌های دیگر و صدور درخواست ارائه خدمات.

تأمین

 • محاسبه میزان بهینه سفارش‌ها.
 • تخصیص خودکار روندهای خرید، فروشندگان کالا و کارپردازان.
 • برنامه‌ریزی مدت زمان تأمین کالا، طول زمان سفارش‌گذاری، طول مدت پرداخت، مدت زمان حمل، مدت زمان بازرسی، مدت زمان قرنطینه کالا و مدت زمان ترخیص.
 • صدور درخواست وجه به منظور خرید کالا، سفارش تأمین کالا و خدمات.
 • برنامه‌ریزی برای یک یا چند سایت تأمین.

خدمات

 • فراخوانی درخواست‌های خرید خدمات، اطلاعات پیمانکاران، قراردادهای پیمانکاری، اطلاعات پروژه‌ها و اطلاعات تعمیر و نگهداری.
 • برنامه‌ریزی کالای مورد نیاز واحدهای خدماتی، زمان‌بندی فعالیت‌های خدماتی، برنامه‌ریزی مجدد و تسطیح منابع.
 • برنامه‌ریزی ماشین‌آلات غیرتولیدی مورد نیاز.
 • صدور درخواست خرید خدمات، برگ درخواست دریافت کالا از انبار و دستور کار خدماتی.

مالی

 • فراخوانی درخواست‌های وجوه.
 • برنامه‌ریزی منابع و مصارف وجوه.
 • محاسبه کسری زمانی وجوه.
 • صدور درخواست دریافت تسهیلات، انتقال وجوه و وصول مطالبات.

گزارش ها

 • طراحی انواع گزارش‌های چاپی و تحلیلی مورد نظر مدیران هر واحد
 • اخذ گزارش‌های بودجه‌ای واحدهای مختلف و مقایسه با عملیات واقعی.
 • ارائه گزارش‌های مربوط به حسابداری مدیریت.

مزیت های نرم افزار

 • طراحی کلیه فرایندهای کاری متناسب با نیازهای خاص هر سازمان به منظور پوشش کامل نظارت‌های مدیریتی.
 • یک‌پارچگی کلیه سیستم‌ها به منظور حذف دوباره‌کاری و به حداقل رساندن خطای کاربری و افزایش هماهنگی بین واحدها.
 • کمک به مدیران سازمان در حداقل‌سازی سرمایه راکد.
 • انتخاب محصولات مقرون به صرفه برای تولید.
 • حداقل‌سازی نیروی انسانی برای اجرای عملیات.

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید