مدیریت ارتباط با مشتریان


نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

پس از دوره انقلاب صنعتی و دوره انقلاب کیفیت، توجه سازمان‌ها در عرصه رقابت به رضایتمندی مشتریان جلب شد. به‌طور کلی، مدیریت ارتباط با مشتری رویکردی است که مشتریان را هسته اصلی کسب و کار معرفی می‌کند و موفقیت شرکت را به مدیریت مؤثر و حفظ روابط با ایشان وابسته می‌داند. به هر اندازه که کیفیت اطلاعات ثبت‌شده از مشتریان بالاتر باشد و دسترسی بهتری به کاربر ارائه شود، موفقیت برنامه ارتباط با مشتری محتمل‌تر خواهد بود. نکته حایز اهمیت اینکه مدیریت ارتباط با مشتری فقط خرید نرم‌افزار نیست، بلکه راهبردی است که سیستم‌های اطلاعاتی، آن را به عمل درآورده‌اند. با این تفاسیر، ابزاری می‌تواند به مدیران در این امر یاری رساند که امکان اجرای یک راهبرد هدایتگر متناسب با سیاست‌های مورد نظر مدیران هر سازمان را داشته باشد.


 ویژگی های نرم افزار

اطلاعات پایه

 • تعریف ابزار بازاریابی از قبیل تلفن، آگهی، فکس، ایمیل و غیر این‌ها.
 • تعریف صنایع مختلف مطابق نظر کاربر.
 • تعریف مراکز فروش شرکت.
 • تعریف موضوعات مرتبط با فروش از قبیل تماس برای تنظیم جلسه، پیگیری نتیجه جلسه و غیر این‌ها.
 • ثبت اطلاعات تماس تمامی افراد سازمان و ارتباط ایشان به شرکت مورد نظر.

گردش

 • تعریف مشتری جدید از فرم ثبت کارهای در دست.
 • ثبت خودکار تاریخ روز و ساعت انجام دادن کار توسط کاربر به منظور افزایش سرعت.
 • ثبت تاریخ روز و ساعت عملیات بعدی به منظور برنامه‌ریزی فعالیت‌های آتی.
 • ارسال فرم‌های فروش و انبار از جمله فاکتور فروش و تحویل فروش به مشتریان از طریق ایمیل.

گزارش ها

 • نمایش پیام هشدار بر روی صفحه کامپیوتر کاربر درمورد کارهایی که موعد آن‌ها سررسیده است، حتی در صورت بسته بودن برنامه برهان.
 • گزارش مرور با امکان گروه‌بندی بر اساس کانال‌های فروش، مشتری، وضعیت مشتری و غیر این‌ها.
 • تعیین میزان پیشرفت هر پروژه.
 • ارسال ایمیل دسته‌جمعی به گروه‌های مختلف، به‌طور مثال به یک صنعت.

مزیت های نرم افزار

 • تعریف فرایند بازاریابی مطابق با سیاست‌های عملیاتی مدیران هر سازمان.
 • تعیین درصد تأثیر هر مرحله از فرایند بازاریابی سازمان در تحقق هدف کلی.
 • ثبت نکات خاص مربوط به هر مشتری که می‌تواند به کاربر بازاریاب در ارتباط با مشتری کمک شایانی کند.
 • درجه‌بندی نکات مربوط به مشتری به منظور اولویت‌بندی آن برای کاربر و کسب آمادگی بیشتر در مذاکره با مشتری.
 • تعیین زمان‌بندی دوره‌ای برای هر گزارش به همراه تعیین لیست اشخاص، به منظور ارسال به ایشان از طریق ایمیل.

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید