توزین


نرم افزار توزین

نوبت‌دهی، تشکیل صف، مدیریت صندوق‌های توزین، برقراری ارتباط مستقیم با سازوکارهای خرید و فروش و مکانیزاسیون فرآیند توزین، حداقل امکانی است که سیستم توزین برهان برای سازمان‌ها به ارمغان می‌آورد.

ویژگی های نرم افزار

اطلاعات پایه

 • تعريف باسکول بر اساس نياز و به تعداد نامحدود.
 • پشتيباني از انواع نمايشگرهای باسکول موجود در بازار.
 • تعريف کاربر باسکول، دسترسي هر کاربر به يک يا چند نمايشگر باسکول متناسب با نياز مشتري.
 • تعريف صندوق دريافت وجه برای کاربر باسکول در صورت دريافت وجه نقد از راننده.
 • تعريف انواع خودرو به همراه تعيين هزينه توزين در سطح نوع خودرو.
 • تعريف انواع ظرف در صورت استفاده از توزين‌های غيرخودرويي.
 • تعريف و پيکربندی انواع سند توزين متناسب با فرآيندهای مشتري.
 • تعریف و پيکربندی انواع سند آزمايشگاه فنی متناسب با فرايندهای مشتری.

گردش اسناد توزین

 • ثبت نوبت برای هريک از اسناد توزين به دلخواه مشتری و براساس نياز.
 • توزين ورودی، ثبت گردش کالاهای ورودی، توزين ورودی بر اساس ثبت نوبت، توزين مستقيم، توزين بر مبنای يکی از اسناد خريد يا بدون مبنا.
 • توزين خروجي، ثبت گردش کالاهای خروج، توزين خروجي بر اساس ثبت نوبت، توزين مستقيم، توزين بر مبنای يکي از اسناد فروش يا بدون مبنا.
 • توزين متفرقه و غيرمرتبط با کالاهای انبار.

گردش آزمایشگاه

 • تعريف عوامل کاهنده و افزاينده متناسب با نياز مشتری.
 • تعريف اعلاميه عوامل با ويژگی‌های اعتبار زماني، درصد استاندارد، و به تفکيک نوع کالا و طرف مقابل.
 • ثبت سند آزمايشگاه براساس عوامل تعريف شده برمبنای اسناد توزين.
 • محاسبه افت يا افزايش کالا در اسناد توزين بر اساس سند آزمايشگاه.

گزارش ها

 • گزارش مرور توزين، تهيه پارامتريک انواع گزارش توسط کاربر برای رسيدن به نيازهای مديريتی.
 • گزارش مرور آزمايشگاه، تهيه پارامتريک انواع گزارش توسط کاربر جهت رسيدن به نيازهای مديريتي.
 • گزارش وضعيت لحظه‌ای صندوق کاربران.
 • تشخيص لحظه‌ای، افت بار، افزايش بار نسبت به توزين مبنا.
 • امکان مشاهده وضعيت عملکرد کاربر، تعداد توزين‌ها، ويرايش‌ها، ابطال‌ها، برگشت‌ها و ... در هر لحظه توسط کاربر.

مزیت های نرم افزار

 • موتور طراحی اسناد و پيکربندی فرآيندهای توزين و آزمايشگاه پس از توزين.
 • پوشش توزين‌های دو مرحله‌ای و يک مرحله‌ای.
 • وابسته نبودن عمليات توزين به باسکول خاص.
 • امکان توزين در محيط جغرافيايي باز (توزين توزيع شده).
 • تکميل فرآيندهای خريد و فروش و تدارکات.
 • امکان بررسی کيفيت کالاهای ورودی در زير سيستم آزمايشگاه.
 • امکان توزين خودرويی، توزين ظرفی و توزين مستقيم کالا.
 • رابط کاربری هوشمند، ساده و کاربرپسند، با حداقل ورود اطلاعات در هنگام توزين.

 

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید