حسابداری


نرم افزار حسابداری دولتی

سیستم حسابداری دولتی برهان بر مبنای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزارت علوم و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اتکای تجارب و تخصص خود توانسته است تمامی رویه و روال‌ها و فرایندهای مربوطه را در عین پیچیدگی، در قالب‌های بسیار ساده و کاربرپسند، پوشش دهد و با استفاده از روش‌های ساده و کاملاً پارامتریک تمامی گزارش‌های قانونی و مدیریتی به دست دهد. نرم‌افزار حسابداری برهان ابزاری برای تعیین ساختار حساب‌ها (کدینگ) و کنترل مانده‌ها به روش دقیق و در عین حال، بسیار ساده است.

 


ویژگی های نرم افزار

اطلاعات حساب ها
 • پشتیبانی هم‌زمان از کدینگ وزارت دارایی و وزارت علوم و سایر حساب‌های مستقل داخلی.
 • تعریف انواع فصول، مواد و ردیف‌های هزینه.
 • تفکیک تمام اطلاعات سطوح حسابداری از سطح تعریف حساب‌های مستقل به بعد.
 • تنظیم دوره‌های مالی متفاوت به ازای هر حساب مستقل و سال مالی.
 • تعریف حساب‌های شناور و اتصال آن به صورت درختی به ساختار ثابت کدینگ.
 • تخصیص ماهیت به حساب‌ها و تعیین سقف مبلغ برای حساب‌ها.
 • تخصیص ویژگی پیگیری، مقداری و بودجه‌ای به هر حساب.
 • تخصیص شرح پیش‌فرض به حساب معین به منظور یکسان‌سازی شرح‌های سند مطابق با نظامنامه سازمان.
 • تعیین حساب خلاف ماهیت برای یک حساب به منظور اصلاح حساب‌های خلاف ماهیت.

 

گردش
 • پشتیبانی کامل از کلیه فرایندهای شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها.
 • عملیات مربوط به تفریغ بودجه.
 • تعیین سطح دسترسی کاربران در سه سطح فرم‌ها، رکوردها و گروه‌ها.
 • تنظیم فیلدهای سند حسابداری به روش دلخواه کاربر و ذخیره تنظیمات به ازای هر کاربر.
 • طبقه‌بندی سندهای حسابداری به انواع گردش، افتتاحیه، اختتامیه، بستن حساب‌ها، تعدیل ماهیت اول دوره و پایان دوره، تعدیل طبقه‌بندی و بودجه‌ای و همچنین، انواع قابل تعریف توسط کاربر.
 • تخصیص سه شماره به ازای هر سند شامل شماره سند به عنوان شماره سریالی، شماره ثابت به عنوان شماره بایگانی، شماره فرعی به عنوان شماره عطف.
 • قطعی کردن اسناد در مقاطع زمانی مختلف توسط کاربر.
 • اخذ خروجی اکسل در سندهای حسابداری.
 • چاپ روکش سند به صورت کاملاً پارامتریک و قابل تعیین توسط کاربر با قابلیت نمایش یا عدم نمایش هریک از پارامترها در روکش سند.
گزارش ها
 • استخراج کلیه گزارش‌های قانونی و عملکرد به صورت پارامتریک.
 • ارائه گزارش‌های مالی مفصل به تفکیک انواع اعتبارات، فصول، مواد، ردیف‌های هزینه، اعتبارات خارج از شمول و مقادیر مطلق.
 • مرور حساب‌های بیش از یک سال مالی.
 • قابلیت ردگیری یک ردیف گردش تا رسید به سند حسابداری مربوطه و همچنین، نمایش سند مأخذ صادرکننده سند حسابداری.
 • خروجی اکسل در هریک از مراحل مرور شامل تراز و گردش.
 • گزارش آنالیز حساب‌ها به منظور انعطاف در مقایسه اطلاعات در چندین دوره مالی و یا ماه‌های مختلف به صورت ماتریسی.
 • تیک کردن (تطبیق) حساب‌ها به منظور کنترل و مشاهده مانده‌های باز و تیک‌نشده.
 • رده‌بندی وضعیت مانده‌حساب به تفکیک سال‌های گذشته، ماه‌های سال جاری و سال‌های آتی بر اساس تاریخ پیگیری.
 • تهیه گزارش‌های دفاتر و تراز به صورت دو تا هشت ستونی در هریک از سطوح حساب‌ها و در حالت‌های ساده به ازای یک سطح حساب و یا به صورت تحلیلی به ازای چند سطح حساب.
 • صدور سند کل به صورت دوره‌ای یا روزانه به منظور تحریر دفاتر کل و روزنامه.
عملیات پایان سال
 • صدور اسناد پایان سال و ابتدای سال به صورت خودکار.

 

مزیت های نرم افزار

 • انعطاف‌پذیری و سهولت کاربری بالا در قالب قواعد حسابداری دولتی.
 • خواندن اطلاعات سند حسابداری از فایل اکسل و متنی.
 • استفاده هم‌زمان از دو روش نقدی و تعهدی.
 • تنظیم کنترل مانده اعتبارات به صورت هشدار یا توقف.
 • تعیین حقوق دسترسی بر روی تک تک حساب‌ها به منظور تقسیم صحیح وظایف و اطلاعات.
 • تعیین حقوق دسترسی بر روی هریک از اسناد به نحوی که سند صادرشده توسط کاربر الف توسط کاربر ب قابل ویرایش یا حذف نباشد یا سند صادرشده توسط کاربر الف تنها توسط کاربر ج قابل تأیید باشد.
 • ثبت و نگهداری فایل‌ها و ضمائم پیوست برای اسناد حسابداری در نرم‌افزار به منظور مراجعه سریع پرونده‌های الکترونیکی.
 • بودجه‌ریزی هزینه‌ای و درآمدی و کنترل بودجه و گزارش‌های‌ مقایسه بودجه و عملکرد برای شناسایی انحرافات.
 • تعریف اطلاعات تکمیلی با فرمت مشخص به ازای هر بخش از اطلاعات و اخذ گزارش‌های مربوط به اطلاعات تکمیلی.

 

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید