اموال


نرم افزار اموال دولتی

سیستم مدیریت بر اموال دولتی با اتکا به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و مطابق با آخرین آیین‌نامه‌های مورد نظر اداره کل اموال دولتی این وزارتخانه و تجارب متخصصان و کارشناسان برهان سیستم، در نظارت و رسیدگی به اموال دولتی به کمک ذی‌حسابان آمده است. این سیستم تمامی فرایندهای اموال را در بر می‌گیرد: از درخواست اموال واحدها تا خروج اموال از مؤسسه. این فرایندها با سیستم انبار دولتی نیز ارتباط برقرار می‌کنند.


ویژگی های نرم افزار

اطلاعات پایه
 • تعریف صورت‌برداری اولیه
 • تعریف طبقات و زیرطبقات اموال منقول غیرمصرفی و در حکم مصرفی مطابق نظر کاربر
 • تعریف طبقات و زیرطبقات اموال غیرمنقول مطابق نظر کاربر
 • تعریف طبقات و زیرطبقات اموال نامشهود، حق الإمتیازها، سرقفلی‌ها و غیر این‌ها
 • ارتباط مستقیم و خودکار طبقه‌بندی اموال با اموال تعریف‌شده
 • تعریف جمع‌دار و برقراری ارتباط با تفصیل شخص مورد نظر.
گردش
 • ثبت اطلاعات مربوط به صورت‌برداری اولیه در فرم‌های مخصوص به آن
 • پشتیبانی از کلیه فرایندهای اموال منقول، غیرمنقول، غیرمصرفی، در حکم مصرفی و نامشهود
 • ثبت درخواست مال توسط واحدهای مجاز
 • پوشش فرایند خرید و تدارکات بعد از درخواست مال توسط واحدها
 • ثبت خرید و ورود گروهی اموال در اسناد
 • پشتیبانی کامل از فرایندهای درخواست و تأیید مال توسط واحدهای زیرمجموعه امین اموال
 • پوشش فرایند تعمیرات، نقل و انتقالات درون‌سازمانی، حوادث، اسقاط، برگشت به انبار و غیر این‌ها
گزارش ها
 • گزارش‌های مرور اموال و کاردکس مال به صورت پارامتریک
 • نگهداری اطلاعات پایه هر دستگاه به تفکیک امین اموال، محل استقرار، ساختار سازمانی و گروه‌بندی اموال
 • تهیه تمامی فایل‌های خروجی مورد تأیید وزارت دارایی.

مزیت های نرم افزار

 • لینک به پورتال وزارت دارایی به منظور به‌روز رسانی اطلاعات پایه
 • پشتیبانی کامل از تمامی فرایندهای ابلاغ‌شده وزارت امور اقتصاد و دارایی
 • پوشش عملیات مربوط به بیمه‌نامه‌های متفاوت اموال
 • نگهداری عکس و ضمایم به تعداد نامحدود به ازای هر مال
 • ارسال اسناد حسابداری تمامی فرایندها به صورت کاملاً خودکار به سیستم حسابداری
 • پشتیبانی از امکان صدور مجوزهای لازم برای تأییدیه‌های وزارت دارایی.

 

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید