حسابداری


پیچیدگی سیاست‌های رقابتی در حوزه بازرگانی به‌طور روزانه در حال افزایش است. پنج نیروی رقابتی پورتر، تحلیل SWOT، تحلیل PEST، رویکرد 9 مرحله ای بازاریابی، 7 S مک کینزی و بی‌شمار تئوری‌های قدیم و جدید دانشمندان، حاکی از آن است که سازمان‌ها به منظور باقی ماندن در عرصه کسب و کار بایستی از رقابت موجود سر بلند بیرون آیند. حجم داده‌های بسیاری که در هر روز در اختیار مدیران قرار می‌گیرد، مانعی بزرگ بر سر راه تصمیم‌گیری سریع و درست است. در این وضعیت وجود ابزاری که داده‌های موجود را طبقه‌بندی، تلخیص و پردازش کند و اطلاعات مورد نیاز تصمیم‌گیری را در اختیار مدیریت قرار دهد، بسیار حیاتی است.


نیازمندی ها

تجمیع اطلاعات، حفظ و نگهداشت اطلاعات و دسترسی به لحظه به منابع اطلاعاتی، از الزامات مدیریت برای تصمیم‌گیری در وضعیت اقتصادی پیچیده امروز است. بی‌شک، بدون وجود ابزاری جامع و کارآمد که برای نیازهای گوناگون، راهکار طراحی کرده باشد، این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.

راهکارهای برهان

بنا بر توضیحات فوق، برهان سیستم اقدام به ارائه راهکارهای خاص خود در حوزه بازرگانی کرده است. این راهکارها به‌طور کلی شامل موارد ذیل است:

ارتباط با مشتری

توزین

ردیابی

بارکد

تأمین

فروش

انبار و حسابداری انبار

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید