حسابداری


آنچه شركت يا سازمان را به مشتريان پيوند مي‌دهد، فعاليت‌هايي است كه كاركنان سازمان صورت مي‌دهند. هدف از اين فعاليت‌ها، برآوردن نياز و جلب وفاداري مشتریان است. به عبارت ديگر، فعاليت‌هاي كاركنان عامل حياتي موفقيت براي توسعه روابط اثربخش با مشتريان به شمار مي‌رود. از اين‌رو، كاركنان سازمان نقشی حیاتی براي موفقيت در اين حوزه دارند، چراكه كاركنان در شركت‌ها و سازمان‌ها آخرين حلقه زنجيره ارتباطي با مشتري هستند، و مسئوليت برآوردن انتظارات مشتري از طريق ارائه خدمات با كيفيت بر عهده آن‌هاست. مهارت‌ها و نگرش‌هاي كاركنان و حتي تجهيزاتی از آن در ارائه خدمت به مشتري استفاده مي‌كنند، همگي، از منابع ايجاد وفاداري در مشتري به شمار مي‌آيد.

شرکت IBM در سال 1995 شرکت Lotus را به مبلغ 3.3 میلیاد دلار خریداری کرد. نکته جالب توجه در این معامله این است که ارزش دفتری شرکت Lotus تنها 250 میلیون دلار اعلام شده بود. شرکت IBM با پرداخت 13 برابر بیشتر از ارزش دفتری شرکت Lotus، در واقع، دانش منحصر به ‌فرد این شرکت را خریداری کرد. تغییر نقش انسان در سازمان‌های امروزی از عامل تولید به سرمایه، نشان‌دهنده نقش کلیدی نیروی انسانی است. امروزه دارایی‌های فکری بخشی جدایی‌ناپذیر از سرمایه هر سازمان به حساب می‌آیند.


نیازمندی ها

ویلیام جیمز در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که کارکنان سازمان‌ها می‌توانند با ارائه 20 الی 30 درصد از توانمندی‌های خود، شغل خود را حفظ کنند و به اهداف فردی خود در سازمان دست یابند. مدیر موفق کسی است که از عهده این کار برآید. اما در صورتی که کارکنان انگیزه بیشتری داشته باشند تا 80 درصد توانایی‌های خود را بروز می‌دهند. این نتیجه، تنها از عهده مدیر مؤثر بر می‌آید. در این حالت است که کارکنان نقش بسزایی در تحقق اهداف سازمانی خواهند داشت.

راهکار های برهان

بنا بر توضیحات فوق، برهان سیستم اقدام به ارائه راهکارهای خاص خود در حوزه سرمایه انسانی کرده است. این راهکارها به‌طور کلی شامل موارد ذیل است:

تردد

رفاه

آموزش

حقوق و دستمزد

کارگزینی

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید