حسابداری


نرم افزار حسابداری

نرم افزار حسابداری برهان ابزاری است برای تعیین ساختار حساب‌ها (کدینگ) و کنترل حساب‌ها و مانده‌ها به روش دقیق. در عین حال بسیار ساده می باشد.

تمامی رویدادهای مالی که در سازمان رخ می دهد، از جمله عملیات دریافت و پرداخت، خرید، فروش و تولید تأثیر خود را در نرم‌افزار حسابداری با روش حسابداری دوبل می‌گذارد.

پوشش حسابداری تجمیعی برای گروه شرکت‌ها (هولدینگ)، تطابق با آخرین قوانین حسابداری و اخذ گزارش‌های قانونی و ارائه به مراجع ذی‌صلاح و قابلیت ارائۀ گزارش‌های مدیریتی به منظور تصمیم گیری در سازمان در این محصول تعریف‌پذیر است.

 


ویژگی های نرم افزار

اطلاعات حساب ها
 • طبقه‌بندی حساب‌ها در سطوح گروه، کل، معین و تا 15 سطح تفصیل به صورت شناور به صورت یکتا.
 • تعریف انواع تفصیل به روش دل‌خواه به منظور طبقه‌بندی اطلاعات تفصیل، مانند: تأمین‌کنندگان، مشتریان، مراکز هزینه و ....
 • انطباق کد تفصیل با کد نوع تفصیل برای یکسان‌سازی ساختار کدینگ حساب‌های تفصیل.
 • دسته‌بندی حساب‌ها به دائمی و موقت برای انجام عملیات پایان سال.
 • تخصیص ماهیت به حساب‌ها (بدهکار طی دوره، بستانکار طی دوره، بدهکار پایان دوره، بستانکار پایان دوره، خنثی) به‌منظور کنترل دقیق‌تر اطلاعات.
 • تخصیص ویژگی پیگیری، مقداری و بودجه‌ای به حساب معین.
 • تخصیص شرح‌های پیش‌فرض به حساب معین به منظور یکسان‌سازی شرح‌های سند مطابق با نظام‌نامه سازمان‌ها.
 • تعیین حساب خلاف ماهیت برای یک حساب معین به منظور اصلاح حساب‌های خلاف ماهیت.
 • تعریف انواع فرعی برای حساب‌های تفصیل (مثلا یک تأمین‌کننده می‌تواند مشتری هم باشد و یا یک کارمند می‌تواند مشتری هم باشد).

 

گردش
 • تنظیم فیلدهای سند حسابداری به روش دل‌خواه کاربر و ذخیرۀ تنظیمات به ازای هر کاربر.
 • طبقه‌بندی سندهای حسابداری به انواع گردش، افتتاحیه، اختتامیه، بستن حساب‌ها، تعدیل ماهیت اول دوره و پایان دوره، تعدیل طبقه‌بندی و بودجه‌ای و همچنین، انواع قابل
 • تعریف توسط مدیر مالی مثلا سند حقوق، تنخواه و ...
 • تخصیص سه شماره به ازای هر سند شامل شماره سند به عنوان شماره سریالی، شماره ثابت به عنوان شماره بایگانی، شماره فرعی به عنوان شماره عطف.
 • ثبت سند حسابداری در چهار وضعیت: یادداشت، موقت، تأیید، تصویب.
 • خواندن اطلاعات سند حسابداری از فایل اکسل و متنی.
 • اخذ خروجی به اکسل در سندهای حسابداری.
 • چاپ روکش سند به صورت کاملا پارامتریک و قابل تعیین توسط مدیر مالی با قابلیت نمایش یا عدم نمایش هریک از پارامترها در روکش سند (پارامترها: شرکت، حساب کل،ساب معین، تعداد سطوح تفصیل، شماره سند، شماره ثابت، شماره فرعی، امضاکنندگان و ترتیب ردیف‌ها بر اساس ردیف و یا کد حساب).
 • کپی یک یا چند سند و چسباندن در یک سند یا به صورت تفکیکی.
 • شماره‌گذاری مجدد اسناد به‌منظور هماهنگی شماره و تاریخ.
 • اصلاح ترتیب اسناد به‌منظور اصلاح حساب‌های خلاف ماهیت‌شده.
گزارش ها
 • گزارش مرور حساب‌ها به صورت ماتریسی و قابل پیگیری (از بالا به پایین و یا از پایین به بالا) در تمام المان‌های اطلاعاتی، شامل شرکت، شعبه، گروه، کل، معین و 15 سطح تفصیل.
 • مرور حساب‌های بیش از یک سال مالی و چندین شرکت به صورت هم‌زمان (جهت گروه شرکت‌ها).
 • نمایش مانده از قبل در گردش مرور حساب ها و همچنین مانده در خط.
 • قابلیت ردگیری یک ردیف گردش تا رسیدن به سند حسابداری مربوطه و همچنین، نمایش سند مأخذ صادرکننده سند حسابداری (مثلا فاکتور فروش).
 • خروجی به اکسل در هریک از مراحل مرور شامل تراز و گردش.
 • گزارش تحلیل حساب‌ها برای انعطاف در مقایسه اطلاعات در چندین دوره مالی و یا ماه‌های مختلف به صورت ماتریسی.
 • تیک کردن (تطبیق) حساب‌ها به‌منظور کنترل و مشاهده مانده‌های باز و تیک نشده.
 • صدور اعلامیه بدهکار و بستانکار برای اصلاح حساب‌ها.
 • رده‌بندی وضعیت مانده حساب به تفکیک سال‌های گذشته، ماه‌های سال جاری و سال‌های آتی بر اساس تاریخ پیگیری به‌منظور طبقه‌بندی وضعیت مطالبات و بدهی‌ها.
 • تهیه گزارش دفاتر و تراز به صورت دو تا هشت ستونی در هریک از سطوح حساب‌ها و در حالت‌های ساده به ازای یک سطح حساب و یا به صورت تحلیلی به ازای چند سطح حساب.
 • تهیه گزارش‌های مقایسه‌ای بر اساس هریک از سطوح حساب و مقایسه‌های سالیانه و ماهیانه به عنوان مثال مقایسه هزینه‌ها در دوره‌های مختلف.
 • صدور سند کل به صورت دوره‌ای یا روزانه جهت تحریر دفاتر کل و روزنامه.
عملیات پایان سال
 • بستن حساب‌های موقت و سود و زیانی.
 • بستن حساب‌های دائمی و تعدیل آخر دوره، صدور سند اختتامیه، صدور سند افتتاحیه سال جدید، تعدیل اول دوره.
 • عملیات پایان سال به صورت یک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای.

 

مزیت های نرم افزار

 • تعیین حقوق دسترسی بر روی تک‌تک حساب‌های معین و تفصیل جهت تقسیم صحیح وظایف و اطلاعات ( به عنوان مثال حسابداری فروش تنها به مانده حساب بدهکاران دسترسی داشته باشد و یا تمامی پرسنل مالی به حساب‌های بانکی دسترسی نداشته باشند).
 • تعیین حقوق دسترسی بر روی هریک از اسناد به نحوی که سند صادر شده توسط کاربر الف توسط کاربر ب قابل ویرایش یا حذف نباشد یا سند صادر شده توسط کاربر الف تنها توسط کاربر ج قابل تأیید باشد.
 • ثبت و نگهداری فایل‌ها و ضمائم پیوست برای اسناد حسابداری در نرم‌افزار به‌منظور مراجعه سریع پرونده‌های الکترونیکی.
 • بودجه‌ریزی هزینه‌ای و درآمدی و کنترل بودجه و گزارش‌های مقایسه بودجه و عملکرد به‌منظور شناسایی انحرافات.
 • تعریف تمامی شرکت‌های یک هودینگ با فعالیت‌های مختلف در یک پایگاه داده و اخذ گزارش‌های تفکیکی و تجمیعی.
 • تعریف اطلاعات تکمیلی با فرمت مشخص به ازای هر بخش از اطلاعات و اخذ گزارش‌های مربوط به اطلاعات تکمیلی.

 

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید