مدیریت وصول و پرداخت


نرم افزار مدیریت وصول

مدیریت نقدینگی به معنای کنترل و نظارت بر وجوه در راه و انجام دادن به موقع تعهداتی که سررسید آن‌ها فرا می‌رسد، قطعاً لازمه ادامه حیات سازمان‌هاست. مدیریت کارآمد پول نقد، نتایجی همچون کنترل مخارج، اجرای مؤثر برنامه‌ریزی‌های سازمان، کاهش هزینه‌ها و کارایی منابع را به دنبال دارد. در مقابل، وجود مشکل در نقدینگی سازمان، معضلاتی از قبیل توقف خط تولید به دلیل ناتوانی سازمان در تهیه مواد اولیه و هزینه فرصت‌های گزاف به علت ناتوانی در نقد کردن مطالبات را به دنبال خواهد داشت. با این تفاسیر، به‌کارگیری ابزاری کارآمد در امر مدیریت نقدینگی سازمان از ضروریات است.


 ویژگی های نرم افزار

اطلاعات پایه

 • تعریف مدل‌های وصول قطعی به منظور جلوگیری از تغییر قوانین مدل توسط کاربر.
 • تعریف مدل‌های وصول غیرقطعی برای شرایطی که کاربر مجاز به چانه‌زنی است.
 • غیرفعال کردن مدل‌های وصول قدیمی که در وضعیت فعلی کارایی ندارند، با حفظ تاریخچه کارکرد آن‌ها.
 • تعیین نحوه تسویه برای هر مدل به صورت نقدی، غیر نقدی و نامشخص.
 • تعریف نمایش یا عدم نمایش طرف مقابل در مدل وصول و پرداخت.
 • تعریف اجباری یا غیراجباری بودن ذخیره نام طرف مقابل در زمان به‌کارگیری مدل وصول و پرداخت.
 • تعیین انواع تفصیل طرف مقابل برای هر مدل وصول به منظور جلوگیری از نمایش تمامی حساب‌های تفصیل.
 • انتخاب اسناد مورد نیاز سیستم خزانه‌داری برای شرکت در مدل وصول.
 • تعیین اسناد مورد نیاز سیستم فروش برای شرکت در مدل وصول.
 • تعیین فرمول وصول یا پرداخت برای هر نوع سند.

گردش

 • محاسبه میزان چک‌های واخواستی در وصول‌های آتی.
 • محاسبه میزان فاکتورهای برگشتی در مانده وصول.

گزارش ها

 • طراحی گزارش دوره وصول مطالبات به منظور شناسایی میزان وصول‌های یک‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه.
 • گزارش اقلام باز به تفکیک مشتری، فاکتور و گروه مشتری.
 • گزارش مطالبات معوق به تفکیک مشتری، فاکتور و گروه مشتری.
 • طراحی لیست سیاه مطابق با قواعد مورد نظر مدیران.
 • گزارش‌های رأس‌گیری از تاریخ فاکتور فروش و همچنین، از تاریخ دریافت چک.

مزیت های نرم افزار

 • پشتیبانی از تمامی مدل‌های وصول مورد نظر مدیران سازمان متناسب با سیاست‌های فروش ایشان.
 • تعریف انواع مدل‌های پرداخت به منظور کمک به سازمان‌ها در امر مدیریت نقدینگی.

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید