آکادمی برهان


آکادمی برهان

امروزه سرعت این تحول و پیشرفت به اندازه‌ای است که آدمی به‌تنهایی نمی‌تواند خود را همگام با این تحول و پیشرفت کند. آموزش یکی از کارآمدترین راه‌ها برای آگاهی از پیشرفت و تحول، و یا به بیان دیگر، دانش است. هیچ شخص و سازمانی امروز نمی‌تواند خود را بی‌نیاز از آموزش بداند. آکادمی برهان در سال 1392 کار خود را در حوزه آموزش آغاز کرد تا سهمی در انتقال دانش مالی و مدیریتی داشته باشد.

اهداف آکادمی برهان

  1.  آشنایی کارکنان برهان با دانش روز در حوزه‌های مالی و مدیریت
  2.  آشنایی مشتریان برهان با دانش روز در حوزه‌های مالی و مدیریت
  3.  تربیت نیروهای متخصص در حوزه مالی و مدیریتی
  4.  برقراری ارتباط با مجامع علمی و دانشگاهی


طبعاً، نیل به این اهداف ابزارهای متفاوتی دارد که آکادمی برهان بر اساس اولویت‌ها و نیازها و امکانات خود در صدد فراهم آوردن آن‌هاست:

 

الف : دوره‌های تخصصی

برگزاری دوره‌های تخصصی با بهره‌مندی از اساتید مجرب و با دانش یکی از راه‌های رسیدن به اهداف آکادمی برهان است. این دوره‌ها سه گروه مخاطب دارد:

1.    کارکنان برهان: برگزاری دوره‌های تخصصی برای کارکنان برهان باعث می شود که آنان با دانش روز در حوزه‌های کاری و تخصصی خود آشنا باشند.

2.    مشتریان برهان: یکی از نگرانی‌های مدیران سازمان‌ها، دانش کاربرانِ سیستم‌های مالی و مدیریتی برهان است. آموزش مستمر این نیروها افزون بر آشنایی آنان با دانش روز، سبب پیوند مناسب میان برهان و مشتریان خود می‌شود. برقراری این پیوند استفاده از سیستم برهان را به مراتب سهل‌تر و کارآمدتر می‌کند.

3.    علاقه‌مندان به دانش مالی و مدیریتی: برگزاری دوره‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای علاقه‌مندان قدم کوچکی است تا این افراد با دانش روز آشنا باشند.
آکادمی برهان به همه کسانی که دوره‌های آموزشی را با موفقیت سپری کنند، گواهینامه اعطا می‌کند.

 

ب : نگارش مقاله و کتاب

بالطبع، نگارش و ترجمه و تدوین کتاب و مقاله علمی یکی از راه‌های انتقال دانش است. آکادمی برهان می‌کوشد تا با تولید کتاب و ارائه آن به سازمان‌ها وظیفه خود را در خصوص توسعه دانش در میان سازمان‌ها ایفا کند.

نگارش مقالات علمی و نشر آن‌ها در مراکز نشر تخصصی از دیگر وظایف آکادمی برهان برای نشر دانش است.

 

ج : بانک دانش

آکادمی برهان در صدد است که در حوزه مالی و مدیریتی بانک جامعی تهیه کند و آن را به عموم علاقه‌مندان و متخصصان ارائه کند.

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید